Zoeken

Onderwijs

9789039524756.jpg


Marktonderzoek: basis en verdieping
Clarence v.d.Putte, Bas Bakker
ISBN 9789039524756
Pagina's 140
€30,50


(Markt)onderzoek: basis en verdieping behandelt de verschillende methode en technieken die bij goed (markt)onderzoek worden toegepast. Het is een basisboek dat in een veelvoud van studierichtingen te gebruiken is. Het biedt studenten de ideale startpositie om in hun vakgebied (markt)onderzoek te verrichten. Daarnaast is het een naslagwerk, dat de gebruiker regelmatig als referentiekader kan inzetten met de nodige verdieping in de materie. Hierdoor kan deze uitgave meerdere jaren worden gebruikt. Het boek wordt ondersteund door een website met opgaven,cases en actualiteit.

(Markt)onderzoek: basis en verdieping is in een voor studenten toegankelijke stijl geschreven en behandelt onder andere de volgende onderwerpen:
het onderzoeksvoorstel
soorten onderzoek
steekproeven
vragenlijsten
dataverwerking en
rapportage

Aan statistiek wordt in een apart deel aandacht besteed. Het boek sluit af met een hoofdstuk over internet als instrument voor dataverzameling.

Terug naar het overzicht